שיכון ובינוי בע"מ

A2.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

30.12.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

04.04.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:אופיר זלינגר

אנשי קשר: רן גולדשטיין, חי ריעני

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update