גמא ניהול וסליקה בע"מ

Aa3.il
יציב

תאריך דוח אחרון

20.05.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:אמיר כצנלסון

אנשי קשר: אמיר כצנלסון, איתי נברה

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update