תדיראן גרופ

Aa3.il
יציב

תאריך דוח אחרון

13.01.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:סיגל יששכר

אנשי קשר: ליאת קדיש

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update