ביג מרכזי קניות בע"מ

Aa3.il
יציב

תאריך דוח אחרון

03.09.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:אופיר זלינגר

אנשי קשר: יניב סולומון, רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update