ביג מרכזי קניות בע"מ

Aa3.il
יציב

תאריך דוח אחרון

07.08.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:אורית תשובה

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update