בנק ירושלים בע"מ

בנק מסחרי המספק מגוון שירותים בנקאיים

Aa2.il
יציב

תאריך דוח אחרון

19.06.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:עמית פדרמן

אנשי קשר: איתי נברה, ניל הראל

 • דירוגים נוספים

 • פקדונות לזמן קצר P-1.il

 • איתנות פיננסית פנימית a1.il

 • כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון חוזי לספיגת הפסדים (CoCo) A2.il
  (hyb)
  יציב

 • כתבי התחייבות נדחים (הון משני תחתון) WR

 • פקדונות לזמן ארוך / אג"ח Aa2.il
  יציב

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update