ישרוטל בע"מ

A1.il
שלילי

תאריך דוח מלא אחרון

01.09.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

01.09.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:אופיר זלינגר

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update