דלק קידוחים - שותפות מוגבלת

A2.il
יציב

תאריך דוח אחרון

04.05.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:מתן וינברג

אנשי קשר: ישי טריגר, מוטי ציטרין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update