דלק קידוחים - שותפות מוגבלת

A2.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

15.10.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

15.10.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:מתן וינברג

אנשי קשר: ישי טריגר, מוטי ציטרין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update