חברה לנכסים ולבנין בע"מ

A2.il
CR DNG

תאריך דוח אחרון

20.06.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:אורית תשובה

אנשי קשר: סיגל יששכר, שירן פימא

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update