מקס איט פיננסים בע"מ (לשעבר לאומי קארד בע"מ)

Aa3.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

17.12.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

17.12.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:ניל הראל

אנשי קשר: איתי נברה

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update