תכלית פיקדונות בע"מ - תעודת פיקדון שקלית ג'מבו

WR

תאריך דוח מלא אחרון

31.12.2018

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

31.12.2018

הורד דוח

אנליסט מוביל:מוטי ציטרין

אנשי קשר: ישי טריגר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update