אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ

Aa3.il
יציב

תאריך דוח אחרון

09.08.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:אורית תשובה

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update