בי קומיוניקיישנס בע"מ

WR

תאריך דוח אחרון

13.08.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:סיגל יששכר

אנשי קשר: ליאת קדיש, סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update