מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

A2.il
חיובי

תאריך דוח אחרון

19.07.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:מוטי ציטרין

אנשי קשר: אלעד סרוסי

הערות:


  • מר יוסף זינגר אשר הינו בעל מניות ומכהן כדירקטור במידרוג מכהן גם כדירקטור חיצוני בחברת צור שמיר אחזקות בע"מ, המחזיקה בשרשור בחברת מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ. מר יוסף זינגר איננו משתתף בדיונים הקובעים את הדירוג ואין לו כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update