אלעד ישראל מגורים החדשה בע"מ

Baa1.il
יציב

תאריך דוח אחרון

06.01.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:שירן פימא

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update