קבוצת עזריאלי בע"מ

קנית ניהול השקעות ומימון בע"מ

Aa1.il
יציב

תאריך דוח אחרון

12.07.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:אורית תשובה

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update