פרשקובסקי השקעות ובנין בע"מ

A2.il
יציב

תאריך דוח אחרון

14.10.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:שירן פימא

אנשי קשר: אורית תשובה, סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update