פרשקובסקי השקעות ובנין בע"מ

A3.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

07.11.2019

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

05.10.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:אורית תשובה

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update