הפניקס אחזקות בע"מ

חברה לבטוח העוסקת בבטוח כללי ובטוח חיים,שולטת ב"אקסלנס".

Aa3.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

11.01.2021

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

11.01.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:ניל הראל

אנשי קשר: איתי נברה

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update