הפניקס אחזקות בע"מ

Aa3.il
חיובי

תאריך דוח אחרון

17.01.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:ניל הראל

אנשי קשר: איתי נברה

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update