הכשרה החזקות ביטוח בע"מ

החברה שולטת ב"הכשרה חברה לביטוח"

WR

תאריך דוח אחרון

29.11.2016

הורד דוח

אנליסט מוביל:ניל הראל

אנשי קשר: איתי נברה

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update