סופרגז אנרגיה בע"מ

A1.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

25.06.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

05.04.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:מתן וינברג

אנשי קשר: ישי טריגר, אלעד סרוסי

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update