קבוצת אחים יעקובי ואי.אס.בי בע"מ

Baa3.il
שלילי

תאריך דוח מלא אחרון

05.04.2021

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

05.04.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:ליאת קדיש

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update