פתאל החזקות (1998) בע"מ

Baa1.il
שלילי

תאריך דוח מלא אחרון

15.10.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

21.01.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:אופיר זלינגר

אנשי קשר: חי ריעני, רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update