נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה)

A2.il
יציב

תאריך דוח אחרון

18.07.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:אורית תשובה

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update