השקעות דיסקונט בע"מ

WR

תאריך דוח אחרון

17.04.2016

הורד דוח

אנליסט מוביל:הדר סגל

אנשי קשר: סיגל יששכר, אבי בן-נון

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update