גמלא - הראל נדל"ן למגורים בע" מ

A3.il
יציב

תאריך דוח אחרון

27.04.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:עמית פדרמן

אנשי קשר: איתי נברה

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update