כלכלית ירושלים בע"מ

WR

תאריך דוח אחרון

07.11.2019

הורד דוח

אנליסט מוביל:יוגב יגודה

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update