איילון חברה לביטוח בע"מ

A2.il
יציב

תאריך דוח אחרון

18.04.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:ניל הראל

אנשי קשר: איתי נברה

  • דירוגים נוספים

  • איתנות פיננסית של מבטח (IFS) A2.il
    יציב

  • הון משני מורכב והון רובד 2 Baa1.il
    (hyb)
    יציב

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update