איילון חברה לביטוח בע"מ

A2.il
חיובי

תאריך דוח מלא אחרון

04.11.2019

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

04.11.2019

הורד דוח

אנליסט מוביל:אילאיל שטנר

אנשי קשר: אילאיל שטנר, סיגל יששכר

 • דירוגים נוספים

 • הון שלישוני מורכב A3.il
  (hyb)
  חיובי

 • איתנות פיננסית של מבטח (IFS) A2.il
  חיובי

 • הון משני מורכב והון רובד 2 Baa1.il
  (hyb)
  חיובי

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update