גיבוי אחזקות בע"מ

Baa2.il
יציב

תאריך דוח אחרון

19.07.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:עמית פדרמן

אנשי קשר: איתי נברה

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update