כלל חברה לביטוח בע"מ

Aa1.il
שלילי

תאריך דוח מלא אחרון

17.06.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

17.06.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:אילאיל שטנר

אנשי קשר: סיגל יששכר, אילאיל שטנר

 • דירוגים נוספים

 • איתנות פיננסית של מבטח (IFS) Aa1.il
  שלילי

 • הון משני נחות Aa2.il
  (hyb)
  שלילי

 • הון משני מורכב והון רובד 2 Aa3.il
  (hyb)
  שלילי

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update