כלל חברה לביטוח בע"מ

Aa1.il
יציב

תאריך דוח אחרון

07.12.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:ניל הראל

אנשי קשר: איתי נברה

  • דירוגים נוספים

  • איתנות פיננסית של מבטח (IFS) Aa1.il
    יציב

  • הון משני מורכב והון רובד 2 Aa3.il
    יציב

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update