ישרס חברה להשקעות בע"מ

Aa3.il
יציב

תאריך דוח אחרון

17.08.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:שירן פימא

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update