קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

A3.il
יציב

תאריך דוח אחרון

23.12.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:אורית תשובה

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update