קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

A3.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

25.12.2019

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

25.10.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:אורית תשובה

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update