קבוצת דלק בע"מ

Baa3.il
יציב

תאריך דוח אחרון

23.11.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:סיגל יששכר

אנשי קשר: ליאת קדיש

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update