אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

A2.il
יציב

תאריך דוח אחרון

14.07.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:שירן פימא

אנשי קשר: אורית תשובה, סיגל יששכר

מר יוסף זינגר מחזיק [בעקיפין] 6.125%  מהון המניות של מידרוג בע"מ ומכהן כדירקטור במידרוג בע"מ וכן כדח"צ בחברת צור שמיר אחזקות בע"מ, אשר מחזיקה הן באופן ישיר והן באופן עקיף באמצעות חברת ישיר איי.די.איי בשליטה באדגר השקעות ופיתוח בע"מ. אין למר יוסף זינגר כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע"מ.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update