א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

Baa1.il
יציב

תאריך דוח אחרון

31.03.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:עמית פדרמן

אנשי קשר: איתי נברה

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update