הראל חברה לביטוח בע"מ

Aa1.il
יציב

תאריך דוח אחרון

01.02.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:ניל הראל

אנשי קשר: איתי נברה

 • דירוגים נוספים

 • הון משני מורכב והון רובד 2 Aa3.il
  (hyb)
  יציב

 • הון משני נחות / שלישוני מורכב Aa2.il
  (hyb)
  יציב

 • איתנות פיננסית של מבטח (IFS) Aa1.il
  יציב

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update