מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

Baa1.il
חיובי

תאריך דוח אחרון

14.04.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:שירן פימא

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update