מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

Baa2.il
חיובי

תאריך דוח אחרון

17.03.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:שירן פימא

אנשי קשר: רן גולדשטיין, אופיר זלינגר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update