מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ

החברה שולטת במשותף ב"בתי הזיקוק".

WR

תאריך דוח אחרון

14.06.2015

הורד דוח

אנליסט מוביל:סיגל יששכר

אנשי קשר:

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update