שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ

חברה פרטית

A1.il
יציב

תאריך דוח אחרון

07.06.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:יניב סולומון

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update