שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ

חברה פרטית

A1.il
חיובי

תאריך דוח אחרון

16.06.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:דנה קורנצקי

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update