אפי נכסים בע"מ

A2.il
יציב

תאריך דוח אחרון

14.03.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:אורית תשובה

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update