אפי נכסים בע"מ

A2.il
יציב

תאריך דוח אחרון

15.11.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:יניב סולומון

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update