מדיפאואר (אוברסיז) פאבליק קו. לימיטד

Baa1.il
חיובי

תאריך דוח אחרון

14.03.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:שירן פימא

אנשי קשר: רן גולדשטיין, אופיר זלינגר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update