אלקטרה נדל"ן בע"מ

A3.il
יציב

תאריך דוח אחרון

10.03.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:אורית תשובה

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update