איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ

החברה עוסקת בביטוח ישיר בתחומי ביטוח כללי וביטוח חיים.

Aa3.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

18.08.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

18.08.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:אילאיל שטנר

אנשי קשר: אילאיל שטנר, סיגל יששכר

  • דירוגים נוספים

  • הון משני מורכב והון רובד 2 A2.il
    (hyb)
    יציב

  • דירוג איתנות פיננסית של מבטח (IFS) Aa3.il
    יציבמר יוסף זינגר מחזיק [בעקיפין] 6.125% מהון המניות של מידרוג בע"מ ומכהן כדירקטור במידרוג בע"מ וכן כדח"צ בחברת צור שמיר אחזקות בע"מ,

המחזיקה בשרשור בחברת איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ. אין למר יוסף זינגר כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע"מ.


הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update