איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ

החברה עוסקת בביטוח ישיר בתחומי ביטוח כללי וביטוח חיים.

Aa3.il
יציב

תאריך דוח אחרון

26.12.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:ניל הראל

אנשי קשר: איתי נברה

  • דירוגים נוספים

  • הון משני מורכב והון רובד 2 A2.il
    (hyb)
    יציב

  • דירוג איתנות פיננסית של מבטח (IFS) Aa3.il
    יציבמר יוסף זינגר מחזיק [בעקיפין] 6.125% מהון המניות של מידרוג בע"מ ומכהן כדירקטור במידרוג בע"מ וכן כדח"צ בחברת צור שמיר אחזקות בע"מ,

המחזיקה בשרשור בחברת איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ. אין למר יוסף זינגר כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע"מ.


הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update