חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
י.ד מור השקעות בע"מ A2.il
יציב
31.07.2022
מיטב דש השקעות בע"מ A1.il
שלילי
02.11.2021
הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ WR
15.02.2021
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update