חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
בול מסחר והשקעות בע"מ Baa2.il
יציב
06.12.2021
א.נ. שוהם ביזנס בע"מ Baa1.il
יציב
21.10.2021
קבוצת פנינסולה בע"מ A2.il
יציב
26.08.2021
אורשי ג.ש. בע"מ Baa1.il
יציב
20.07.2021
מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ A2.il
חיובי
19.07.2021
אופל בלאנס השקעות בע"מ Baa1.il
יציב
14.06.2021
גמא ניהול וסליקה בע"מ Aa3.il
יציב
20.05.2021
אס.אר. אקורד בע"מ A3.il
יציב
10.05.2021
גמלא - הראל נדל"ן למגורים בע" מ A3.il
יציב
05.05.2021
גיבוי אחזקות בע"מ Baa2.il
יציב
25.03.2021
מניף שירותים פיננסיים בע"מ A3.il
יציב
07.03.2021
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update