חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
אורשי ג.ש. בע"מ A3.il
יציב
30.06.2022
מכלול מימון בע"מ A3.il
יציב
22.06.2022
אופל בלאנס השקעות בע"מ A3.il
יציב
16.06.2022
גמא ניהול וסליקה בע"מ Aa3.il
יציב
09.06.2022
מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ A1.il
יציב
18.05.2022
אס.אר. אקורד בע"מ A3.il
חיובי
16.05.2022
גמלא - הראל נדל"ן למגורים בע" מ A3.il
יציב
27.04.2022
מניף שירותים פיננסיים בע"מ A3.il
יציב
16.03.2022
גיבוי אחזקות בע"מ Baa1.il
יציב
14.02.2022
בול מסחר והשקעות בע"מ Baa2.il
יציב
06.12.2021
א.נ. שוהם ביזנס בע"מ Baa1.il
יציב
21.10.2021
קבוצת פנינסולה בע"מ A2.il
יציב
26.08.2021
אי.אר.אן ישראל בע"מ A2.il
יציב
07.07.2021
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update