חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
חברת החשמל לישראל בע"מ Aa1.il
יציב
17.03.2022
תשתיות אנרגיה בע"מ Aaa.il
יציב
01.03.2022
דליה חברות אנרגיה בע"מ A3.il
יציב
14.12.2021
אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ A2.il
יציב
14.12.2021
אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ A2.il
יציב
08.11.2021
אלומיי קפיטל בע"מ Baa1.il
יציב
05.08.2021
סופרגז אנרגיה בע"מ A1.il
יציב
24.06.2021
או.פי.סי אנרגיה בע"מ WR
19.04.2020
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update