חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
סופרגז אנרגיה בע"מ A1.il
יציב
24.06.2021
חברת החשמל לישראל בע"מ Aa1.il
יציב
10.03.2021
תשתיות אנרגיה בע"מ Aaa.il
יציב
21.02.2021
אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ A2.il
יציב
13.01.2021
אלומיי קפיטל בע"מ Baa1.il
יציב
03.08.2020
אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ A3.il
יציב
31.05.2020
או.פי.סי אנרגיה בע"מ WR
19.04.2020
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update