חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
אלומיי קפיטל בע"מ Baa1.il
יציב
05.08.2021
סופרגז אנרגיה בע"מ A1.il
יציב
24.06.2021
חברת החשמל לישראל בע"מ Aa1.il
יציב
10.03.2021
תשתיות אנרגיה בע"מ Aaa.il
יציב
21.02.2021
אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ A2.il
יציב
13.01.2021
אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ A3.il
יציב
31.05.2020
או.פי.סי אנרגיה בע"מ WR
19.04.2020
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update