חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ Aa1.il
חיובי
02.12.2021
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update