חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
דלק קידוחים - שותפות מוגבלת WR
03.01.2022
דלק ואבנר(תמר בונד) בע"מ WR
02.01.2022
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ Aa1.il
יציב
15.07.2021
תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ Aa3.il
יציב
24.06.2021
תמר פטרוליום בע"מ A1.il
יציב
18.04.2021
אבנר חיפושי נפט שותפות מוגבלת WR
22.12.2016
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update