חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
הראל פיקדון סחיר בע"מ - הראל פיקד אגח ב Aaa.il
(sf)
יציב
06.01.2022
הראל פיקדון סחיר בע"מ - הראל פיקד אגח א Aaa.il
(sf)
יציב
06.10.2021
דפוזיטיב מוצרים פיננסיים בע"מ - סדרה א' WR
29.12.2020
פ.י.ס - פיקדון ישראלי סחיר בע"מ- סדרה ב WR
17.03.2019
פ.י.ס - פיקדון ישראלי סחיר בע"מ- סדרה א WR
17.03.2019
דפוזיטיב מוצרים פיננסיים בע"מ WR
14.03.2019
הראל סל מטבעות בע"מ - תעודת פיקדון דולר ארה"ב WR
21.01.2019
גלעד פקדונות בע"מ- סדרה א WR
14.01.2019
גלעד פקדונות בע"מ- סדרה ב WR
14.01.2019
פסגות מטבעות בע"מ - תעודת פיקדון שקלית ג'מבו WR
31.12.2018
תכלית פיקדונות בע"מ - תעודת פיקדון דולר ארה"ב WR
31.12.2018
תכלית פיקדונות בע"מ - תעודת פיקדון שקלית ג'מבו WR
31.12.2018
הראל מטבעות בע"מ - תעודת פיקדון שקלית ג'מבו WR
13.12.2018
הראל סל מטבעות בע"מ - תעודת פיקדון דולר אוסטרלי WR
13.12.2018
אודם מימון בע"מ WR
13.12.2018
תכלית אינדקס סל בע"מ - תכלית אינדקס ת"א 90 WR
20.09.2018
תכלית אינדקס סל בע"מ - תכלית אינדקס ת"א125 WR
20.09.2018
תכלית אינדקס סל בע"מ - תכלית אינדקס ת"א בנקים WR
20.09.2018
תכלית אינדקס סל בע"מ - תכלית אינדקס תל-בונד 20 WR
20.09.2018
תכלית אינדקס סל בע"מ - תכלית אינדקס ת"א 35 WR
20.09.2018
הראל סל מטבעות בע"מ - תעודת פיקדון אירו WR
26.03.2018
פסגות מטבעות בע"מ - תעודת פיקדון ליש"ט WR
12.01.2016
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update