חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ Aa3.il
יציב
15.05.2022
הוט מערכות תקשורת בע"מ WR
יציב
04.06.2018
אן טי אס בע"מ WR
03.12.2015
פרטנר תקשורת בע"מ WR
13.11.2011
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update