חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
מגדלי הים התיכון בע"מ A2.il
יציב
02.12.2021
אחוזת בית רעננה-דיור מוגן בע"מ WR
27.03.2016
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update