חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
ש.שלמה רכב בע"מ Aa3.il
יציב
20.07.2022
פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ WR
10.05.2022
ש.שלמה החזקות בע"מ WR
07.12.2020
אלבר שירותי מימונית בע"מ WR
06.02.2020
אלדן תחבורה בע"מ WR
26.12.2018
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update