חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ WR
10.05.2022
ש.שלמה רכב בע"מ Aa3.il
יציב
28.07.2021
ש.שלמה החזקות בע"מ WR
07.12.2020
אלבר שירותי מימונית בע"מ WR
06.02.2020
אלדן תחבורה בע"מ WR
26.12.2018
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update